Blog - Oprogramowanie mobilne

Aplikacja mobilna czy mobilna strona www?

Opublikowane czerwiec 2013 przez Ewa Brzeska w Oprogramowanie mobilne.

Coraz więcej firm wkracza obecnie na drogę mobilności. Na rynku jest coraz więcej urządzeń mobilnych, a oprogramowanie mobilne przebojem weszło na rynek i rozgościło się na nim na dobre. Biznes nie pyta już w tej chwili czy i po co potrzebna jest mobilność. W tej chwili przeważa pytanie jak wejść na ścieżkę mobilności? Co zatem wybrać: mobilną stronę www, czy raczej dedykowaną aplikację mobilną?

Może zacznę od uporządkowania nomenklatury.

Aplikacja mobilna, ale jaka? Jedna drugiej jest nierówna

aplikacjach mobilnych pisałam już szeroko w jednym z wcześniejszych artykułów. Opisałam tam m.in. poszczególne typy, rodzaje i kategorie aplikacji oraz kryteria ich podziału. Tutaj chciałabym skupić się jedynie na kryterium podziału, które wynika z technologii tworzenia aplikacji. Wg wspomnianego kryterium rozróżniamy następujące typy aplikacji:

  • aplikacje natywne, budowane w całości z wykorzystaniem jedynie natywnych, właściwych dla danej platformy systemowo-sprzętowej, środowiska programistycznego oraz języka programowania. Aplikacje te w pełni wykorzystują możliwości sprzętowe urządzenia i systemu operacyjnego, na które zostały zaimplementowane, są najszybsze w działaniu i mają najbardziej intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika, gdyż jest on tworzony zgodnie z zasadami obowiązującymi dla danego typu urządzenia i systemu operacyjnego
  • aplikacje webowe - pisane najczęściej w HTML5, są to aplikacje przystosowane do pracy w przeglądarce internetowej (dla iPhone i iPada jest to przeglądarka Safari). Aplikacje te nie wykorzystują pełnych możliwości sprzętu i systemu operacyjnego, na jakie są tworzone, a ich interfejs użytkownika jest dość ubogi w porównaniu z aplikacjami natywnymi. W dodatku aplikacje te działają wolno, a możliwości ich rozbudowy są ograniczone
  • aplikacje hybrydowe, będące złożeniem dwóch w/w typów aplikacji

Dlaczego przypomniałam powyższy podział? Otóż, o ile pojęcie aplikacji natywnej jest dość jednoznaczne, o tyle aplikacje webowe czy hybrydowe są czasami mylone ze stronami mobilnymi, choć zdecydowanie więcej pomiędzy nimi różnic niż podobieństw.

Strony mobilne - co to jest?

Często spotykam się, zarówno w literaturze, jak i podczas różnego rodzaju rozmów z tym, że stroną mobilną nazywana jest aplikacja webowa. Z drugiej strony - stronami mobilnymi bardzo często nazywane są responsywne strony www, przystosowane do wyświetlania m.in. na urządzeniach mobilnych. Istnieją wreszcie strony internetowe przystosowane do wyświetlania jedynie na urządzeniach mobilnych, dedykowane dla tych urządzeń, również zwane stronami mobilnymi. Co to jest w takim razie strona mobilna?

Strony mobilne to:

  • Mobilne wersje serwisów internetowych, dedykowane do wyświetlania jedynie na urządzeniach mobilnych. Strony takie najczęściej ładują się automatycznie po rozpoznaniu, że użytkownik korzysta z urządzenia mobilnego, a ich domena najczęściej zaczyna się literą "m" (np. m.portal.pl)
  • Responsywne strony www - strony internetowe zaprojektowane i zaimplementowane w taki sposób, że automatycznie dostosowują się podczas wyświetlania do szerokości ekranu, na którym są wyświetlane. Bez znaczenia jest przy tym rodzaj urządzenia, na którym są wyświetlane (smartfon, tablet, laptop, komputer stacjonarny), czy też system operacyjny, na którym działa przeglądarka (iOS, OS X, Windows, Android,...).

Aplikacja mobilna czy mobilna strona www - co zatem wybrać?

Znajdująca się poniżej ikonografika pokazuje jakie są najważniejsze różnice pomiędzy aplikacjami a stronami mobilnymi oraz jak wygląda statystyka ich wykorzystania przez użytkowników dla różnych rodzajów usług.

Aplikacja mobilna czy strona mobilna - dylemat produkcyjny

Źródło: www.computerworld.pl na podstawie MDG Advertising

Oba rozwiązania wzajemnie się uzupełniają i każde z nich będzie bardziej odpowiednie do realizacji innych celów biznesowych. Odpowiedź na postawione powyżej pytanie zależy od tego, jakie są specyficzne potrzeby i oczekiwania firmy, a także od tego dla jakiej grupy docelowej przeznaczone jest oprogramowanie oraz jakie są nawyki i preferencje tej grupy.

Jeśli firma chce przekazać swojemu klientowi dużo treści i nie jest ciekawa interakcji z nim - mobilna strona internetowa w zupełności wystarczy. Z drugiej strony - mobilna lub responsywna strona internetowa to dziś absolutna konieczność. Trudno już sobie dziś wyobrazić firmę, która rezygnuje całkowicie z dotarcia z ofertą do tych, którzy chętniej posługują się smartfonami i tabletami, w zamian komputerów stacjonarnych czy laptopów. Jeśli firma nie posiada mobilnej strony internetowej, coraz większe rzesze użytkowników urządzeń mobilnych pójdą do konkurencji, która docenia znaczenie mobilności i jest już "mobile".

Jednak sama strona mobilna w wielu przypadkach dziś już nie wystarczy. Aplikacje mobilne to zupełnie inny wymiar możliwości. Więcej na ten temat w kolejnym artykule, do przeczytania którego już teraz zapraszam.

Aplikacja mobilna czy mobilna strona internetowa - co w takim razie wybrać?

Tak naprawdę postawione w tytule niniejszego artykułu pytanie nie do końca ma sens. Wybieranie pomiędzy w/w formami przekazu to tak jak wybór pomiędzy obiadem, a deserem. Konsument chciałby zjeść zarówno obiad, jak i deser, a nie dokonywać wyboru pomiędzy nimi.

Decydent biznesowy zamiast wybierać, powinien powiedzieć: chcę i aplikację mobilną i mobilną stronę www. Zarówno aplikacje mobilne, jak i mobilne strony internetowe bardzo dobrze sprawdzają się w biznesie, a ich funkcjonalność jest komplementarna. Jeśli jednak z jakiegoś powodu konieczne jest dokonanie wyboru i ograniczenie się tylko do jednego z rozwiązań, prawidłowo postawione pytanie powinno brzmieć: co będzie lepsze dla zrealizowania mojej potrzeby biznesowej?

Przy tak postawionym pytaniu łatwiej będzie dokonać analizy zalet i wad poszczególnych typów rozwiązań w kontekście tejże szczególnej potrzeby. Właściwie dokonana analiza doprowadzi do wyboru optymalnego rozwiązania dającego największe korzyści biznesowe.

Copyright © Ebitech Spółka z o.o.